coretgenealogie

Privacy beleid

Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid.

Doeleinden van gebruik

Coret Genealogie verwerkt uw persoonsgegevens voor (i) de acceptatie van uw bestelling, (ii) uitvoering van overeenkomsten met u, (iii) relatiebeheer en (iv) managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Coret Genealogie, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude. Bij deze verwerking van persoonsgegevens worden geen samenwerkende partners of derden ingeschakeld.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante aanbiedingen en andere producten of diensten van Coret Genealogie en samenwerkende partners.

Coret Genealogie gebruikt uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel.

Privacy op internet en cookies

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Deze gegevens worden bewaard om de navigatie, bezochte pagina's en de al dan niet door u bestelde artikelen van de Coret Genealogie websites te analyseren. Coret Genealogie kan u aan de hand van deze analyse informeren over aanbiedingen, of productinformatie die voor u interessant zou kunnen zijn, en de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en e-mails verbeteren.

Om onze dienstverlening en site te optimaliseren en u gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of producten, worden via de Coret Genealogie websites eveneens zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een site naar uw computer wordt gestuurd. Met behulp van de cookies kunnen we er ook voor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Coret Genealogie maakt gebruik van diensten van derden (waaronder Google Analytics) die ook cookies kunnen plaatsen, waar mogelijk wordt dit zo anoniem mogelijk gedaan.

De domeinnamen van de sites die de cookies doorgeven zijn genealogieonline.nl, stamboomforum.nl, stamboomgids.nl, genealogiewerkbalk.nl, familiearchivaris.nl of coret.org. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet (zoals inloggen) of niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

Beveiligde server

Coret Genealogie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Bij transacties waarbij persoonsgegevens worden gevraagd zal de verbinding beveiligd worden (https).

Vragen?

U mag ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.