coretgenealogie

Privacybeleid

Als u gebruik wilt maken van diensten van Coret Genealogie, hebben we gegevens van u nodig. Ook worden er automatisch gegevens verzameld van u. Maar we springen altijd zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. Wat we met uw persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hier graag.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vindt u op genealogie.coret.org. Wij raden u aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2023.


InhoudsopgaveWie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Coret Genealogie, gevestigd in Gouda, bekend onder KvK-nummer 50518607, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.


Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Coret Genealogie verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met Coret Genealogie, zoals onze bezoekers en gebruikers, op alle aan Coret Genealogie gerelateerde domeinen, waaronder Genealogie Online, Open Archieven, Familie Archivaris, het Stamboom Forum, de Genealogie Werkbalk en de Stamboom Gids.


Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu. Denk maar aan uw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals uw IP-adres, uw gebruikersnummer, uw betalingsgeschiedenis en surfgedrag zijn persoonsgegevens.


Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met Coret Genealogie, zoals bezoekers en gebruikers.

We krijgen de gegevens rechtstreeks van u, wanneer u onze websites bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer u contact zoekt via e-mail.


Welke gegevens verwerken wij van u, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?

Gegevens voor het verwerken van uw abonnement

Als u gebruik wil maken van de diensten van Coret Genealogie of een Plus abonnement afneemt, hebben we bepaalde gegevens van u nodig om de toegang tot de diensten te bieden.

Hiervoor verzamelen wij uw naam, e-mailadres en betaalgegevens.

De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die u met ons hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan uw abonnement 7 jaar bewaren.

Gegevens in uw account

In uw persoonlijke account bewaren we de volgende gegevens: uw naam, beschrijving, een profielafbeelding (als u die upload), e-mailadres, familienamen die u (onder)zoekt, abonnement- en betaalgegevens, taalkeuze en website personalisatievoorkeuren.

Wij bewaren de gegevens in uw account zolang u actief gebruiker bij ons bent. Als u 7 jaar niet meer bij ons hebt ingelogd, verwijderen wij al uw gegevens. Daarnaast kunt u op ieder moment een verzoek doen om uw account te beëindigen waarbij we uw gegevens verwijderen (behalve gegevens die we moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden).

Gegevens voor een optimale beleving

Allereerst zorgen we dat onze website of app goed werkt zodat u optimaal van de diensten van Coret Genealogie gebruik kunt maken. Daarvoor verzamelen we bij een bezoek aan Coret Genealogie informatie over de opgevraagde pagina, waar u vandaan kwam, uw internetbrowser, de taalinstellingen en informatie over de instellingen van het besturingssysteem van de computer of het mobiele toestel waarmee u ons bezoekt. Hiervoor wordt de dienst Google Analytics gebruikt. Er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten, Google anonimiseert de IP-adressen en deelt de gegevens niet met derden.

Zelf ingestelde voorkeuren

Op verschillende plekken kunt u zelf uw voorkeuren bij ons aangeven. Deze voorkeuren kunt u te allen tijde zelf wijzigen.

Service berichten en nieuwsbrieven

Wanneer u gebruikt maakt van diensten van Coret Genealogie houden wij u via e-mail op de hoogte, zodat nieuwe functionaliteit, berichten, bronnen gerelateerd aan de afgenomen diensten bij u bekend zijn. Onder service berichten vallen ook bevestigingsberichten, betalingsverzoeken, betalingsbevestigingen en statuswijzigingen.

Wanneer u zich daarvoor heeft aangemeld, ontvangt u via e-mail een nieuwsbrief van de betreffende Coret Genealogie dienst. Deze opt-in nieuwsbrief is op eenvoudige wijze te stoppen via een link in het e-mail bericht en via de website.

Gegevens uit gebruiksonderzoek

We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren en nog beter te laten aansluiten op wat klanten willen. Daarom kunnen we u gegevens (e-mailadres) gebruiken om u uit te nodigen voor een vrijblijvend gebruiksonderzoek. De gegeven antwoorden worden anoniem opgeslagen.

Gegevens om fraude tegen te gaan

Op beveiligingsincidenten en fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruiken wij persoonsgegevens (waaronder IP-adressen en zoek, surf- en koopgedrag) om ongeautoriseerde toegang en fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.

Social media

Als u social media zoals Facebook of Twitter gebruikt, kunt u via 'like en share' knoppen op Coret Genealogie pagina's die u leuk, nuttig of handig vindt, met uw vrienden delen op uw social media account. Coret Genealogie krijgt geen toegang tot uw social media account. Wij raden u aan om het privacybeleid van de social media partijen waar u een account hebt, goed door te nemen zodat u weet hoe uw gegevens worden gebruikt en hoe u uw instellingen kunt aanpassen.


Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Wij schakelen ook enkele externe dienstverleners in om te helpen met verschillende dingen. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen uw gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen. En met alle externe dienstverleners sluiten wij overeenkomsten waarin wij afspreken wat ze met de gegevens mogen doen.

Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

De overheid

Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

Alleen op uw verzoek: met andere bedrijven

Als u dat wilt, geven we uw persoonsgegevens ook aan andere bedrijven door, bijvoorbeeld als een van onze partners een dienst biedt voor gebruikers van Coret Genealogie. Dit doen wij dan alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.


Waar slaan wij uw gegevens op?

Wij slaan uw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die we verzamelen, worden doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, zorgen wij dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige manier.


Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Coret Genealogie neemt veel maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zowel op organisatorisch als technisch gebied. Dagelijks wordt er gewerkt aan het beveiligen en monitoren van onze systemen en het zoeken naar kwetsbaarheden. Er is een responsible disclosurebeleid dit het melden van zwakke plekken bevordert. Door een strenge toegangscontrole zorgen wij dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor Coret Genealogie. Geven we uw gegevens aan iemand anders? Dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaat als wij. Mocht u het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten via onze pivacy@coret.org.


Welke rechten kun u uitoefenen met betrekking tot uw gegevens?

Recht op informatie

U hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan.

Recht op inzage

U hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over u beschikbaar hebben. U kunt dat aanvragen via privacy@coret.org. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op correctie

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Dit kunt u in de meeste geval zelf doen via de gebruikersinstellingen van de desbetreffende website.

Recht om bezwaar te maken

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. U kunt uw bezwaar sturen naar privacy@coret.org Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op dataportabiliteit

U hebt het recht om gegevens die u aan ons hebt gegeven te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat u deze gegevens (zoals familiearchief, uw GEDCOM, uw foto's) kunt bewaren. Wij bieden u de mogelijkheid om deze gegevens in een machine-leesbaar formaat te downloaden via de gebruikersinstellingen van de desbetreffende website.

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen

U hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient om uw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Wij bieden u de mogelijkheid om een verzoek in te dienen via de gebruikersinstellingen van de desbetreffende website.

Recht om een klacht in te dienen

U hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Wanneer u een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met u op. Neem daarvoor contact op via privacy@coret.org. Maar u heeft ook het recht om u met uw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.


Vragen over persoonsgegevens?

Als u nog vragen heeft over de wijze waarop Coret Genealogie met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact via genealogie@coret.org. We helpen u graag.